PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii, Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Personel oddziału diagnozuje i leczy pełen zakres schorzeń układu krążenia. Do ratowania wykorzystuje najnowocześniejsze technologie medyczne. Rocznie leczonych jest tutaj ponad 3300 pacjentów. 
KOOORDYNATOR
dr n. med. Paweł Szymański

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Anna Kozak,
specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
LOKALIZACJA

Oddział znajduje się na V piętrze budynku "A".

INFORMACJE O ODDZIALE

Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego umiejscowiony jest na 5 piętrze budynku "A". Oddział zapewnia opiekę kardiologiczną dla około 450 tysięcy mieszkańców Grudziądza i okolicznych powiatów.

W celu umówienia hospitalizacji na Oddział pacjent (lub osoba w jego imieniu) powinna zgłosić się do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz.12:00 - 14:00 ze skierowaniem.

Oddział posiada 51 łóżek w tym 21 łóżek monitorowanych w 2 Salach Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Oddział wyposażony jest w:
 • system 24-godzinnego centralnego nadzoru kardiologicznego
 • system telemetrii
 • monitory
 • moduły rzutu minutowego serca
 • aparaty echokardiograficzne
 • zestaw do wykonywania prób wysiłkowych
 • aparaty EKG
 • defibrylatory
 • pompy infuzyjne, objętościowe
 • zestaw do wykonywania prób pochyleniowych
 • salę rehabilitacji kardiologicznej.

W ciągu roku w Oddziale leczonych jest około 3330 pacjentów, w tym 550 pacjentów z zawałem mięśnia serca.

W oddziale, poradniach i pracowniach pracuje: 
 • 19 lekarzy
 • 47 pielęgniarek
 • 1 ratownik medyczny
 • 1 rehabilitant
 • 10 opiekunów medycznych
 • 2 dietetyczki.

Zespół podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, sympozjach oraz uzyskując specjalizacje z zakresu kardiologii oraz uzyskując stopnie naukowe.

Dzięki posiadanemu nowoczesnemu sprzętowi jesteśmy w stanie diagnozować i leczyć pełen zakres schorzeń układu krążenia.


*Materiał filmowy sprzed zmian organizacyjnych, które połączyły Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Kardiologii Inwazyjnej z Oddziałem Kardiologii Elektrofizjologii i Zaburzeń Rytmu

Przy Oddziale działają pracownie:

Pracownia Echokardiograficzna

W pracowni wykonywane są badania echokardiograficzne przezklatkowe, przezprzełykowe oraz echokardiograficzne próby obciążeniowe. Łącznie około 4350 badań rocznie.

Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych

W pracowni personel wykonuje elektrokardiograficzne próby wysiłkowe,  badanie holterowskie EKG i ciśnieniowe, zapisy EKG i próby pochyleniowe. Rocznie około 8400 badań.

Pracownia Hemodynamiczna-Koronarograficzna

Koordynator Pracowni
lek. med. Piotr Danielewicz

Pracownia powstała w 2009 roku.

Wyposażona jest między innymi w:
 • wysokiej klasy angiograf Allura Clarity marki Philips,
 • pompę strzykawkową ACIS,
 • 2 pompy kontrapulsacyjne,
 • monitory medyczne, pompy infuzyjne, ssaki,
 • echokardiograf,
 • monitorowaną salę wybudzeń.

W pracowni wykonuje się zabiegi cewnikowania serca, przezskórne zabiegi na naczyniach wieńcowych - koronarografię i angioplastyki wieńcowe, zabiegi z użyciem rotablacji, ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), pomiary cząstkowej rezerwy przepływu (FFR).

Wykonywane są także zabiegi ze wspomaganiem mięśnia sercowego za pomocą przezskórnie implantowanej pompy (Impela).

Ponadto personel wykonuje przezskórne zamknięcia uszka lewego przedsionka oraz przezskórne zamknięcia ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (ASD, PFO).

Pracownia pełni 24 godzinny dyżur hemodynamiczny mając kontakt z zespołami ratownictwa medycznego za pomocą systemu teletransmisji. 

W Pracowni wykonuje się rocznie około 2300 zabiegów, w tym około 1300 koronarografii i 950 angioplastyk wieńcowych.

Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii 

Koordynator Pracowni:
dr n. med. Leszek Popiołek

Pracownia Elektroterapii i Elekrofizjologii Serca funkcjonuje od 2010 roku. W jej ramach przeprowadzanych jest rocznie około 430 procedur medycznych obejmujących zabiegi z zakresu:

 • implantacji i reimplanatcji: stymulatorów serca, stymulatorów serca z funkcją  resychronizacji (CRT-P), kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD), kardiowerterów-defibrylatorów serca z funkcją resychronizacji (CRT-D)
 • rozbudowy oraz usuwania układów stymulujących
 • inwazyjnej diagnostyki zaburzeń rytmu serca (inwazyjne badanie elektrofizjologiczne - EPS)
 • ablacji klasycznej prądem o częstotliwości radiowej
 • krioablacji migotania przedsionków.

Pracownia posiada nowoczesną salę zabiegową wyposażoną miedzy innymi w:
 • angiograf   
 • zestaw do badań elektrofizjologicznych i ablacji
 • monitory medyczne
 • echokardiograf
 • programatory urządzeń
 • monitorowaną salę wybudzeń.
JEDNOSTKI PODLEGŁE

Dane kontaktowe

Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Oddział Sekretariat

56-641-4419

Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Ordynator

56-641-4410

Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Pielęgniarka Oddziałowa

56-641-4415

Oddział Kardiologii, Kardiologii Inwazyjnej i Elektrofizjologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - Punkt Pielęgniarski Dyżurka

56-641-4116

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.