PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Neurologiczny i Neuroimmunologii Klinicznej, Oddział Udarowy

W Oddziale Neurologicznym i Neurologii Klinicznej leczeni są pacjenci z zaburzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego. W Oddziale Udarowym prowadzona jest szybka i pełna diagnostyka zaburzeń naczyniowych mózgu, prowadzimy intensywne leczenie, w tym trombolityczne, wzmożony nadzór pielęgniarski, wczesną rehabilitację poudarową oraz profilaktykę.
LOKALIZACJA:

ul. Rydygiera 15/17
86 - 300 Grudziądz
parter budynku A

KOORDYNATOR:
dr n. med. Robert Bonek

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA (P.O.):
lic. pielęgniarstwa Izabela Kuberska


INFORMACJE O ODDZIALE:

   Oddział Neurologiczny dysponuje 16 łóżkami, Oddział Udarowy - 16. Oddział dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   W Oddziale Neurologicznym i Neuroimmunologii Klinicznej leczeni są pacjenci z zaburzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem:
  • chorób demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego (stwardnienie rozsiane, choroba Devica) - prowadzona jest terapia immunomodulacyjna oraz leczenie immunosupresyjne,
  • polineuropatii,
  • miastenii,
  • zespołów paraneoplastycznych.

  

   W Oddziale Udarowym prowadzona jest:

  • szybka i pełna diagnostyka zaburzeń naczyniowych mózgu,
  • intensywne leczenie, w tym trombolityczne,
  • wzmożony nadzór pielęgniarski,
  • wczesna rehabilitacja poudarowa,
  • profilaktyka.


   Efektem tych działań jest zmniejszona ilość powikłań w ostrym okresie udaru mózgu. Obniżenie wskaźnika śmiertelności i skrócenie czasu hospitalizacji. Pacjenci szybciej osiągają sprawność ruchową.

   W czasie udzielania świadczeń zdrowotnych zapewniamy pacjentowi poszanowanie jego intymności i godności osobistej. Cały proces leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji chorych z udarem mózgu prowadzony jest i dokumentowany według nowoczesnych standardów oraz procedur.

  Naszym dążeniem jest, aby pacjent otrzymał właściwej jakości świadczenie zdrowotne zgodne z aktualną wiedzą medyczną, wykonane z poszanowaniem zasad etyki zawodów medycznych.


PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ:

Pacjenci posiadający skierowania do:

1. Oddziału Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej

2. Pracowni Neurofizjologicznej (badanie ENG,EMG)

3. Pracowni Elektroencefalograficznej dla osób dorosłych (badanie EEG)

celem ustalenia terminu pobytu w oddziale lub terminu wykonania badań ambulatoryjnych w powyższych pracowniach mogą przesłać skan skierowania wraz z numerem telefonu do kontaktu na adres mailowy sekretariat.neurologia@bieganski.org lub w przypadku braku takiej możliwości dostarczyć je osobiście do sekretariatu oddziału od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00.


Jednostki podległe - Poradnia:

NeurologicznaDane kontaktowe

Oddział Neurologiczny - Gabinet Lekarski

56-641-4452

Oddział Neurologiczny - Gabinet Lekarski

56-641-4453

Oddział Neurologiczny - Gabinet Zabiegowy

56-641-4454

Oddział Neurologiczny - Pokój Badań EEG

56-641-4447

Oddział Neurologiczny - Pokój Badań Neurofizjologicznych

56-641-4448

Oddział Neurologiczny - Pokój Immunosupresji

56-641-4454

Oddział Neurologiczny - Punkt Pielęgniarski

56-641-4456

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy - Oddziałowa

56-641-4455

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy - Ordynator

56-641-4450

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy - Sekretariat

56-641-4451

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy - Sekretariat FAX

56-641-4459

Oddział Udarowy - Gabinet Lekarski

56-641-4972

Oddział Udarowy - Punkt Pielęgniarski

56-641-4976

Oddział Udarowy - Sala Udarowa Nr 2

56-641-4974

Poradnia Neurologiczna

56-641-4458

Poradnia Neurologiczna - Lekarz

56-641-4449

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.