PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Niemowlęcy

Jest to oddział o profilu ogólnopediatrycznym z możliwością leczenia i 
diagnozowania w zakresie : kardiologii dziecięcej, alergologii,
nefrologii, neurologii i innych dolegliwości.  
LOKALIZACJA:


ul. Rydygiera 15/17,

86-300 Grudziądz,

I piętro w budynku H, Kompleks Dziecięcy
 

KOORDYNATOR:

lek. med. Joanna Złonkiewicz-Szczotka

specjalista chorób dziecięcych

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:
Teresa Orłowska


INFORMACJE O ODDZIALE:

Oddział Niemowlęcy posiada 35 łóżek, znajduje się w Kompleksie Pediatrycznym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.
Oddział świadczy specjalistyczne usługi medyczne dla dzieci w wieku od noworodka do 2-go roku życia. Hospitalizuje rocznie 1200-1400 pacjentów.
Jest to oddział o profilu ogólnopediatrycznym z możliwością leczenia i diagnozowania w zakresie : kardiologii dziecięcej, alergologii, nefrologii, neurologii i innych dolegliwości. 

Pełen zakres świadczeń diagnostycznych w zakresie: 
 • diagnostyki obrazowej: RTG, USG, TK, badania kontrastowe
 • kardiologii dziecięcej: Ekg, Echo serca, Ekg 24-godzinne metodą Holtera
 • diagnostyki alergologicznej
 • fototerapii noworodka
 • jonoforezy pilokarinowej
 • inne 

Oddział posiada sprzęt taki jak: 
 • kardiomonitory,
 • inkubatory zamknięte,
 • inkubatory otwarte,
 • pompy infuzyjne,
 • aparaty do EKG,
 • inhalatory pneumatyczne i inne. 

W konieczności podtrzymania funkcji życiowych współpracujemy z OIOM-em, który wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do ratowania życia, oraz z Przychodniami Specjalistycznymi przyszpitalnymi, które pozwalają na kontynuację leczenia. 

W oddziale zatrudniona jest także fizjoterapeutka, która wykonuje rehabilitacje oddechowe u dzieci z zapaleniami płuc o ciężkim przebiegu oraz kontynuuje rehabilitację ruchową
Oddział posiada 2 miejsca akredytacyjne - szkoleniowe w pediatrii 

Oddział Niemowlęcy współpracuje z Katedrą i Kliniką Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Katedrą i Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii AM w Bydgoszczy oraz IP Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, IPCZMP w Łodzi w zakresie Kardiologii i Kardiochirurgii, jak również w każdej dziedzinie niezbędnej dla ratowania życia i zdrowia. 

Podczas pobytu dziecka w szpitalu całodobowo opiekę mogą sprawować Rodzice.

Jednostki podległe:

Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci i Młodzieży
Pracownia Echokariologiczna

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży

Dane kontaktowe

Oddział Niemowlęcy - Gabinet Lekarski

56-641-4302

Oddział Niemowlęcy - Gabinet Lekarski

56-641-4303

Oddział Niemowlęcy - Gabinet Lekarski

56-641-4304

Oddział Niemowlęcy - Gabinet Zabiegowy

56-641-4301

Oddział Niemowlęcy - Gabinet Zabiegowy

56-641-4307

Oddział Niemowlęcy - Oddziałowa

56-641-4305

Oddział Niemowlęcy - Ordynator

56-641-4300

Oddział Niemowlęcy - Punkt Pielęgniarski

56-641-4306

Oddział Niemowlęcy - Sekretariat

56-641-4309

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.