PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Psychiatryczny II

W Oddziale leczone są głównie ostre zaburzenia psychiczne, organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi, zaburzenia psychiczne i zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe, zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną i inne.
LOKALIZACJA:

ul. Rydygiera 15/17
86 - 300 Grudziądz
Kompleks Psychiatryczny, budynek  M

adres e-mail: sekretariat.ops2@bieganski.org


KOORDYNATOR:
lek. Magdalena Skibicka
specjalista psychiatra

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:
mgr Monika Makowska-Klawińska
specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego


INFORMACJE O ODDZIALE:

   Oddział Psychiatryczny II rozpoczął swoją działalność 01.02.2013 roku. Jest to Oddział całodobowy, koedukacyjny, przeznaczony dla pacjentów powyżej 18 roku życia. W ramach funkcjonowania Oddziału prowadzona jest diagnostyka, leczenie i wczesna rehabilitacja zaburzeń psychicznych.

   Do dyspozycji pacjentów pozostają:
 • pracownia plastyczno - terapeutyczna wyposażona w warsztat malarski, krawiecki, witrażowy, dekoratorski,
 • sprzęt multimedialny, XBOX, stanowiska komputerowe,
 • sala terapeutyczno - rehabilitacyjna wyposażona w bieżnię, rowery stacjonarne, materace do ćwiczeń, stół do ping - ponga, masażer,
 • sala telewizyjna.

   Pacjenci spędzają czas wolny w przyszpitalnym patio, często korzystają ze spacerów i różnych zorganizowanych wyjść o charakterze  kulturalno - rozrywkowym.


Oferta medyczna:


1. Przyjęcia na Oddział odbywają się:

 • w trybie nagłym (przez SOR Szpitala),
 • w trybie planowym, na podstawie skierowania od lekarza psychiatry ( lub lekarza innej specjalności) oraz rozmowy kwalifikacyjnej z Ordynatorem Oddziału. Przyjęcia planowe realizowane są zgodnie z listą osób oczekujących.

2. Leczone schorzenia:

 • organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi,
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych,
 • schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe,
 • zaburzenia nastroju (afektywne),
 • zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną,
 • zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi,
 • zaburzenia osobowości i zachowania,
 • inne nieokreślone zaburzenia psychiczne.

3. Badania diagnostyczne:

 • badania psychiatryczne i psychologiczne,
 • badania ogólnomedyczne,
 • pełen zakres badań dodatkowych: diagnostyka laboratoryjna, neuroobrazowanie (z wykorzystaniem tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego), EEG. Istnieje możliwość wykonywania specjalistycznych konsultacji i badań w ramach prowadzonej diagnostyki.

4. Stosowane metody terapii:

 • farmakoterapia,
 • psychoterapia indywidualna i grupowa,
 • terapia zajęciowa: muzykoterapia, arteterapia, kinezyterapia, socjoterapia, biblioterapia, choreoterapia,
 • psychoedukacja dla pacjentów i ich rodzin,
 • rehabilitacja psychologiczna ( w tym trening funkcji poznawczych),
 • opieka pracownika socjalnego.

5. Oferowany zakres pomocy psychiatrycznej poszpitalnej:

 • możliwość leczenia w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala,
 • możliwość leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala.
 • możliwość leczenia w Poradni Leczenia Uzależnień 
 • możliwość leczenia w Zespole Leczenia Środowiskowego

   Zespół lekarzy, psychologów, pielęgniarek, terapeuty i opiekunów pacjenta zapewnia profesjonalizm i wysoką jakość wykonywanych świadczeń medycznych z uwzględnieniem aktualnych standardów i procedur medycznych.

Dane kontaktowe

Oddział Psychiatryczny II - Gabinet Lekarski

56-641-4512

Oddział Psychiatryczny II - Gabinet Lekarski - Lekarz Dyżurny

56-641-4513

Oddział Psychiatryczny II - Gabinet Lekarski II

56-641-4514

Oddział Psychiatryczny II - Gabinet Lekarski III

56-641-4940

Oddział Psychiatryczny II - GABINET ZABIEGOWY I

56-641-4507

Oddział Psychiatryczny II - Oddziałowa

56-641-4515

Oddział Psychiatryczny II - Ordynator

56-641-4510

Oddział Psychiatryczny II - Pokój Badań

56-641-4517

Oddział Psychiatryczny II - Pokój Terapeutów

56-641-4511

Oddział Psychiatryczny II - Psycholog

56-641-4508

Oddział Psychiatryczny II - Psycholog II

56-641-4517

Oddział Psychiatryczny II - Psycholog III

56-641-4939

Oddział Psychiatryczny II - Psycholog IV

56-641-4943

Oddział Psychiatryczny II - Punkt Pielęgniarski

56-641-4506

56-641-4516

Oddział Psychiatryczny II - Sekretariat

56-641-4509

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.