PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Oddział świadczy usługi w zakresie całodobowej hospitalizacji dzieci i 
młodzieży do 18 roku życia. Zajmuje się diagnostyką, terapią chorób oraz
zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. W Oddziale prowadzona jest
także detoksykacja dzieci i młodzieży w przypadku uzależnienia od
substancji psychoaktywnych
LOKALIZACJA:

ul. Rydygiera 15/17,

86-300 Grudziądz


KOORDYNATOR
lek. Szymon Magnuszewski

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:
mgr Ewa Chęcińska,


INFORMACJE O ODDZIALE:

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ma charakter koedukacyjny. Oddział świadczy usługi w zakresie całodobowej hospitalizacji dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Zajmuje się diagnostyką, terapią chorób oraz zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. W Oddziale prowadzona jest także detoksykacja dzieci i młodzieży w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych, która może trwać maksymalnie do 3 tygodni i kończy się przekazaniem pacjenta do dalszego leczenia w ośrodku leczenia  uzależnień. 

W oddziale w ramach społeczności terapeutycznej codziennie odbywa się spotkanie wszystkich pacjentów z całym personelem. 

Zakres działalności: 
Poza diagnostyką i farmakoterapią w Oddziale prowadzona jest także psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna w paradygmacie systemowym, która jest superwizowana. 

W Oddziale prowadzone są również zajęcia z muzykoterapii, relaksacji, psychorysunek oraz zajęcia ruchowe.
Zajęcia prowadzone są z podziałem na 2 grupy wiekowe obejmujące dzieci i młodzież. 

Na zajęciach dla dzieci wykorzystywane są następujące metody terapeutyczne: 
 • Metoda Dobrego Startu
 • Metoda Weroniki Sherborne
 • spotkania rodzinne
 • zabawy terapeutyczne i edukacyjne
 • muzykoterapia i biblioterapia
 • zajęcia relaksacyjne 

Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży obejmują: 
 • psychoterapie indywidualne
 • psychoterapie grupowe
 • psychoterapie rodzinną
 • muzykoterapie
 • relaksacje
 • biblioterapię
 • zajęcia ruchowe 

Oddział wyposażony jest w dwie sale terapeutyczne do zajęć grupowych oraz specjalny gabinet do terapii rodzinnej wyposażony w lustro weneckie oraz sprzęt do superwizji.
Lokalizacja Oddziału w kompleksie pediatrycznym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego powoduje, że pacjenci mają dostęp do specjalistycznej aparatury diagnostycznej szpitala oraz konsultacji specjalistycznych, a więc kompleksowej opieki medycznej. 

PRZYJĘCIE NA ODDZIAŁ
Opiekunowie prawni posiadający aktualne skierowanie na Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży w celu umówienia terminu przyjęcia dziecka mogą zgłaszać się osobiście w godzinach pracy sekretariatu tj. pon. - pt. 7:00 - 14:35 bądź też umawiać się telefonicznie (w tym przypadku preferowane jest przesłanie scanu skierowania pocztą elektroniczną. Umówiony pacjent wpisywany jest niezwłocznie na listę osób oczekujących w systemie Eskulap. W przypadku gdy lekarz ma wątpliwości co do konieczności przyjęcia pacjenta na oddział (kierując się informacją zamieszczoną wyłącznie w skierowaniu) ustala dodatkowy termin rozmowy kwalifikacyjnej.
Uwaga! (skierowanie na Oddział Psychiatryczny jest ważne 14 dni).

W czasie pobytu w Oddziale pacjenci mogą korzystać z przepustek terapeutycznych do domu.
Pacjenci w Oddziale mogą codziennie korzystać ze spacerów grupowych pod opieką terapeuty i opiekuna pacjenta oraz w razie konieczności korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w Oddziale Rehabilitacyjnym. 

Personel Oddziału i Poradni uczestniczy w szkoleniach międzyoddziałowych, konferencjach i zjazdach naukowych zarówno krajowych jak też zagranicznych.
Oddział uzyskał akredytację na prowadzenie staży kierunkowych potrzebnych do specjalizacji lekarzy z psychiatrii i neurologii dziecięcej.

Jednostki podległe:

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Realizowane są świadczenia ambulatoryjne w postaci porad:
 • psychiatrycznych (diagnostycznych, terapeutycznych i kontrolnych)
 • psychologicznych (diagnostycznych, terapeutycznych)
 • terapii rodzin
 • od czerwca 2011 r. w Poradni prowadzone będzie także terapia indywidualna młodzieży

Dane kontaktowe

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Lekarski

56-641-4522

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Lekarski - Lekarz Dyżurny

56-641-4521

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Przyjęć

56-641-4519

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Psychologa

56-641-4378

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Psychologa i Terapii Rodzin

56-641-4374

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Psychologiczny I

56-641-4523

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Psychologiczny II

56-641-4527

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Zabiegowy

56-641-4524

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Oddziałowa

56-641-4525

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Ordynator

56-641-4520

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Pokój Terapeutyczny

56-641-4518

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Poradnia Psychiatryczna Dla Dzieci i Młodzieży

56-641-3426

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Punkt Pielęgniarski

56-641-4526

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.