PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kompleksowa rehabilitacja z wykorzystaniem zespołu terapeutycznego o wysokich kwalifikacjach i przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. 
LOKALIZACJA:
ul. Rydygiera 15/17
86 - 300 Grudziądz
I piętro budynku O


KOORDYNATOR 
dr n. med. Piotr Kasprzak
specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii
i medycyny fizykalnej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Aneta Feldman


INFORMACJE O ODDZIAŁACH:

  W Oddziałach Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Rehabilitacji Neurologicznej,  Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im.dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu jest 68 łóżek, w roku 2019 hospitalizowano w nich łącznie 850 pacjentów.
Każdy pacjent Oddziałów Rehabilitacji kwalifikowany jest do indywidualnego programu kompleksowego usprawniania.
W Oddziałach pracują lekarze specjaliści w zakresie rehabilitacji medycznej , chorób wewnętrznych i kardiologii. Ośrodek posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej. Fizjoterapeuci usprawniający pacjentów ukończyli certyfikowane kursy wielu metod kinezyterapeutycznych, takich jak: PNF, Mulligan, Kaltenborn, FDM, Mc Kenzie, Cyriax, Ackermann oraz Kinesjology Taping.
W zakresie rehabilitacji neurologcznej (wczesnej i przewlekłej) prowadzona jest specjalistyczna terapia logopedyczna, neurologopedyczna i psychologiczna.
Wszyscy pacjenci w zależności od potrzeb i możliwości objęci są również terapią zajęciową z nauką aktywności życia codziennego.
Pielęgniarki biorą systematycznie udział w licznych kursach specjalistycznych (resuscytacji krążeniowo - oddechowej, wykonywania interpretacji EKG, kursach kwalifikacyjnych z zakresu pielęgniarstwa kardiologicznego), stale podnosząc swoje kwalifikacje. W skład zespołu terapeutycznego wchodzi również dietetyk.
Pracownicy biorą aktywny udział w sympozjach naukowych i kursach doskonalających. Prowadzona jest też systematyczna działalność edukacyjna dla pacjentów  i ich rodzin. Nasi pacjenci mają również dostęp do sklepu z zaopatrzeniem ortopedycznym.
Wyposażenie oddziałów stanowi sprzęt najnowszej generacji zarówno do prowadzenia usprawniania dla pacjentów neurologicznych, kardiologicznych jak i rehabilitacji ogólnoustrojowej. Wśród urządzeń znajdują się m.in. rotory do ćwiczeń aktywnych i pasywnych dla pacjentów leżących, unikalny w skali kraju zmotoryzowany chodzik do nauki chodu stabilizujący miednicę, parapodia statyczno - dynamiczna z biofeedbackiem, system dynamicznego odciążania, kompleksowy system do rehabilitacji ręki z biofeedbackiem, dynamiczna platforma balansowa, bieżnia do treningu i analizy chodu, urządzenia do ćwiczeń z oporem elastycznym w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym z biofeedbackiem, rowery do prowadzenia treningu kardiologicznego - standardowe i poziome (trening w pozycji półleżącej), komputerowy system terapii afazji.
Do dyspozycji pacjentów są też wszystkie pracownie nowoczesnego Zakładu Fizjoterapii, który znajduje się w tym samym budynku z kriokomorą ogólnoustrojową, aparatem do leczenia radialną falą uderzeniową i pozostałymi urządzeniami stosowanymi w leczeniu fizykalnym standardowo (aparaty do elektrolecznictwa, światłolecznictwa, magnetoterapii, hydroterapii, fango, UD i inne) oraz gabinetu masażu.

Numery telefonów:

Oddziałowa 56 641 4535
Ordynator 56 641 4530
Sekretariat 56 641 4539
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - Punkt Pielęgniarski Dyżurka 56 641 4536
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Punkt Pielęgniarski Dyżurka 56 641 4549


Jednostki podległe - Poradnie:
 • Rehabilitacyjna
 • Rehabilitacyjna dla Dzieci
 • Wad Postawy
 • Logopedyczna

Zakład Fizjoterapii 
Czynny od poniedziałku do piątku od 7.30 do 18.00

Zakład Fizjoterapii tworzą:

REJESTRACJA NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE -  tel. 56 641 3431

1.Gabinet  Fizykoterapii (pokój nr 6)   tel. 56 641 45 42
Rodzaje zabiegów:
 • fala uderzeniowa,
 • galwanizacja,
 • elektrostymulacja,
 • jonoforeza,
 • tonoliza,
 • prądy diadynamiczne,
 • prądy interferencyjne,
 • prądy TENS,
 • prądy TRAUBERTA,
 • prądy KOTZA,
 • ultradźwięki,
 • ultrafonoforeza,
 • diatermia krótkofalowa,
 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości,
 • impulsowe pole magnetyczne wysokiej częstotliwości,
 • naświetlanie promieniami IR (sollux),
 • laseroterapia,
 • krioterapia miejscowa,
 • masaż pneumatyczny (limfatyczny mechaniczny) BOA,
 • masaż mechaniczny (podciśnieniowy).

2. Gabinet Fango (pokój nr 8) tel. 56 641 45 46
Rodzaj zabiegu:
 • fango

3. Gabinet Hydroterapii (pokój nr 5) tel. 56 641 45 45
Rodzaje zabiegów:
 • kąpiel wirowa kończyn górnych, 
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych,
 • kąpiel wirowa całkowita / (hydromasaż),
 • kąpiel perełkowa,
 • masaż podwodny miejscowy,
 • masaż podwodny całkowity,
 • kąpiel czterokomorowa,
 • bicze szkockie.

5. Kriokomora
Rodzaj zabiegu:
 • krioterapia ogólnoustrojowa.

6. Gabinet masażu (pokój nr 12 A) tel. 56 641 45 41
Rodzaje masażu:
 • masaż klasyczny,
 • masaż limfatyczny.

7. Sala ćwiczeń  dla dorosłych (pokój nr 13) tel. 56 641 45 43
Rodzaje ćwiczeń:
 • ćwiczenia bierne redresyjne,
 • ćwiczenia wspomagane,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu,
 • ćwiczenia izometryczne,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem,
 • inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty,
 • mobilizacje stawów i kręgosłupa,
 • ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie (ARTROMOT),
 • ćwiczenia ogólnoustrojowe indywidualne,
 • nauka czynności lokomocyjnych,
 • streching mięśni i ścięgien,
 • ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych (PNF),
 • plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping),
 • metody terapii manualnej - inne.

8. Sala ćwiczeń dla dzieci i młodzieży (pokój nr 12 B)   tel. 56 641 45 44
Rodzaje ćwiczeń:
 • metoda PNF,
 • terapia wad postawy,
 • FITS
 • metoda NDT - Bobath,
 • metoda Vojty,
 • metoda manualna stóp,
 • FDM.

Poradnia Rehabilitacyjna dla dorosłych  i dla dzieci
Przyjęcia osób dorosłych, młodzieży i dzieci ze schorzeniami narządu ruchu, po przebytych urazach i z innymi zaburzeniami wymagającymi postępowania fizykalno - usprawniającego.

Kwalifikacja do wczesnej interwencji rehabilitacyjnej dla dzieci w I roku życia.

Dla dzieci z  mózgowym porażeniem dziecięcym prowadzony jest program  terapeutyczny leczenia spastyczności  toksyną botulinową.

Poradnia nr tel. 56 641 34 28

Godziny przyjęć:

dr n.med. Piotr Kasprzak specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej
 • poniedziałek: 11:00- 14:00
 • wtorek: 11:00 – 14:00
 • środa: 11:00 – 14:00
 • czwartek: 9:00- 10:30

lek. Aleksandra Glamowska lekarz rehabilitacji medycznej
 • poniedziałek: 14:00 – 18:00
 • wtorek: 11:00 – 14:00

lek. Magdalena Oczoś specjalista rehabilitacji medycznej
 • środa: 10:30 – 14:00

lek. Katarzyna Lutowska specjalista rehabilitacji medycznej
 • czwartek: 10:30 – 14:00

lek. Katarzyna Dobies 
 • środa: 8:00 - 10:30
 • piątek: 10:30 - 14:00


Poradnia Wad Postawy
Przyjmowane są dzieci i młodzież z zaburzeniami postawy ciała takimi jak: skrzywienia kręgosłupa, deformacja klatki piersiowej, kolana i stopy koślawe.

Poradnia nr tel: 56 641 34 28

Godziny przyjęć:
lek. Ewa Banaszkiewicz - Piśko specjalista rehabilitacji medycznej
 • poniedziałek: 8:00 – 11:00
 • wtorek: 14:00 – 18:00
 • czwartek: 08:00 – 12:00

Poradnia Logopedyczna
mgr Małgorzata Byczyńska
logopeda, neurologopeda, terapeuta SI, 
terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, 
kwalifikacje z neuropsychologii klinicznej

 • Rejestracja nr tel: 56 641 34 28
 • Poradnia     nr tel: 56 641 45 54 

Godziny przyjęć:
 • poniedziałek: 12:30-16:30
 • czwartek: 12:30-16:30
 • piątek: 12:30-16:30

1. Diagnoza i terapia osób dorosłych:
– diagnoza i rehabilitacja funkcji poznawczych u osób dorosłych w tym: zaburzenia funkcji językowych (AFAZJA), zaburzenia funkcji mowy (DYZARTRIA), zaburzenia językowe i komunikacyjne prawej półkuli mózgu, zaburzenia uwagi, pamięci, praksji oraz DYSFAGII NEUROLOGICZNEJ

2. Diagnoza logopedyczna i terapia zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży:
-  wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka ( od urodzenia do 3 r.ż. )
-  terapia dyslalii,
– opóźniony rozwój mowy,  
– zaburzenia mowy i komunikacji o typie: rozwojowej afazji dziecięcej i afazji nabytej;
– niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym;
– mutyzm;
– terapia wady wymowy połączona z treningiem prawidłowego oddechu i emisji głosu,
– diagnoza słownika czynnego dziecka oraz stymulacja funkcji językowych.


Dane kontaktowe

Oddział Rehabilitacyjny - Oddziałowa

56-641-4535

Oddział Rehabilitacyjny - Ordynator

56-641-4530

Oddział Rehabilitacyjny - Punkt Pielęgniarski Dyżurka

56-641-4536

Oddział Rehabilitacyjny - Sekretariat

56-641-4539

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.