PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kompleksowa rehabilitacja z wykorzystaniem zespołu terapeutycznego o wysokich kwalifikacjach i przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. 
LOKALIZACJA:

ul. Rydygiera 15/17
86 - 300 Grudziądz
I piętro budynku O

KOORDYNATOR 
dr n. med. Piotr Kasprzak
specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:
mgr Aneta Feldman

INFORMACJE O ODDZIAŁACH:

Każdy pacjent Oddziałów Rehabilitacji kwalifikowany jest do indywidualnego programu kompleksowego usprawniania.
W Oddziałach Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej pracują lekarze specjaliści w zakresie rehabilitacji medycznej i chorób wewnętrznych. Ośrodek posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej. Fizjoterapeuci usprawniający pacjentów ukończyli certyfikowane kursy wielu metod kinezyterapeutycznych, takich jak: PNF, Mulligan, Kaltenborn, FDM, Mc Kenzie, Cyriax, Ackermann oraz Kinesiology Taping i inne.
W zakresie rehabilitacji neurologicznej ( wczesnej i przewlekłej ) prowadzona jest specjalistyczna terapia logopedyczna, neurologopedyczna i psychologiczna.
Wszyscy pacjenci w zależności od potrzeb i możliwości objęci są również terapią zajęciową z nauką aktywności życia codziennego.
Pielęgniarki biorą systematycznie udział w licznych kursach specjalistycznych (resuscytacji krążeniowo - oddechowej, wykonywania interpretacji EKG, kursach kwalifikacyjnych, stale podnosząc swoje kwalifikacje.
Wyposażenie oddziałów stanowi sprzęt najnowszej generacji zarówno do prowadzenia usprawniania dla pacjentów neurologicznych jak i rehabilitacji ogólnoustrojowej. Wśród urządzeń znajdują się m. in. rotory do ćwiczeń aktywnych i pasywnych dla pacjentów leżących, unikalny w skali kraju zmotoryzowany chodzik do nauki chodu stabilizujący miednicę, parapodia statyczno-dynamiczna z biofeedbackiem, system dynamicznego odciążania, kompleksowy system do rehabilitacji  ręki z biofeedbackiem, dynamiczna platforma balansowa, bieżnia do treningu i analizy chodu, urządzenia do ćwiczeń z oporem elastycznym w otwartym w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym z biofeedbackiem, komputerowy system terapii afazji, neuroforma, stanowiska do rehabilitacji funkcji poznawczych i ruchowych, platforma dynamograficzna. 


Zasady kwalifikacji do Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:
Pacjenci proszeni są o dostarczenie do sekretariatu Oddziału (pok. 183)  w godzinach 7:00-14:00, następujących dokumentów:
 • skierowanie na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej lub kod e-skierowania
 • kserokopia wypisu z Oddziału (jeśli skierowanie jest pohospitalizacyjne)
 • aktualne zaświadczenie od lekarza POZ o występujących chorobach i przyjmowanych lekach

Zasady kwalifikacji do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej:
Po wypisie pacjenta z Oddziału Udarowego/Neurologii/Neurochirurgii, prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny z sekretariatem Oddziału – tel. 56 641 4539, w celu umówienia się na kwalifikację. 

Informacje dla pacjentów do przyjęcia w trybie planowym

Do dyspozycji pacjentów są też wszystkie pracownie nowoczesnego Zakładu Fizjoterapii, który znajduje się w tym samym budynku z kriokomorą ogólnoustrojową, aparatem do leczenia radialną falą uderzeniową i pozostałymi urządzeniami stosowanymi w leczeniu fizykalnym standardowo (aparaty do elektrolecznictwa, światłolecznictwa, magnetoterapii, hydroterapii, fango, UD i inne) oraz gabinetu masażu.

Jednostki podległe:
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
 • Poradnia Wad Postawy
 • Poradnia Logopedyczna
 • Zakład Fizjoterapii

Zakład Fizjoterapii 

Czynny:
 • poniedziałek - piątek 7.30 -  16.00
 • wtorki i czwartki 7:30-18:00

Zakład Fizjoterapii tworzą następujące Pracownie:

1.Gabinet  Fizjoterapii (gabinet nr 6)   tel. 56 641 45 42
Rodzaje zabiegów:
 • fala uderzeniowa,
 • galwanizacja,
 • elektrostymulacja,
 • jonoforeza,
 • tonoliza,
 • prądy diadynamiczne,
 • prądy interferencyjne,
 • prądy TENS,
 • prądy TRAUBERTA,
 • prądy KOTZA,
 • ultradźwięki,
 • ultrafonoforeza,
 • diatermia krótkofalowa,
 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości,
 • impulsowe pole magnetyczne wysokiej częstotliwości,
 • naświetlanie promieniami IR (sollux),
 • laseroterapia,
 • krioterapia miejscowa,
 • masaż pneumatyczny (limfatyczny mechaniczny) BOA,
 • masaż mechaniczny (podciśnieniowy).

2. Gabinet Fango (gabinet nr 8)   tel. 56 641 45 46
Rodzaj zabiegu:
 • fango.

3. Hydroterapia (gabinet nr 5)     tel. 56 641 45 45
Rodzaje zabiegów:
 • kąpiel wirowa kończyn górnych, 
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych,
 • kąpiel wirowa całkowita / (hydromasaż),
 • kąpiel perełkowa,
 • masaż podwodny miejscowy,
 • masaż podwodny całkowity,
 • kąpiel czterokomorowa,
 • bicze szkockie.

4. Kriokomora
Rodzaj zabiegu:
 • krioterapia ogólnoustrojowa.

6. Gabinet masażu (gabinet nr 12 A)   tel. 56 641 45 41
Rodzaje masażu:
 • masaż klasyczny,
 • masaż limfatyczny.

7. Sala ćwiczeń  dla dorosłych (gabinet nr 13)  tel. 56 641 45 43
Rodzaje ćwiczeń:
 • ćwiczenia bierne redresyjne,
 • ćwiczenia wspomagane,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu,
 • ćwiczenia izometryczne,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem,
 • inne ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty,
 • mobilizacje stawów i kręgosłupa,
 • ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie (ARTROMOT),
 • ćwiczenia ogólnoustrojowe indywidualne,
 • nauka czynności lokomocyjnych,
 • streching mięśni i ścięgien,
 • ćwiczenia wg metod neurofizjologicznych (PNF),
 • plastrowanie dynamiczne (Kinesiology Taping),
 • metody terapii manualnej - inne.

8. Sala ćwiczeń dla dzieci i młodzieży (gabinet nr 12 B) tel. 56 641 45 44
Rodzaje ćwiczeń:
 • metoda PNF,
 • terapia wad postawy,
 • FITS
 • metoda NDT - Bobath,
 • metoda Vojty,
 • metoda manualna stóp,
 • FDM.

Poradnia Rehabilitacyjna 

Poradnia nr tel. 56 641 4556
Rejestracja: 56 641 3428

Przyjęcia osób ze schorzeniami narządu ruchu i innymi zaburzeniami wymagającymi postępowania fizykalno – usprawniającego.

Godziny przyjęć:

dr n. med. Piotr Kasprzak - specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej
 • wtorek: 11:00 – 14:00 Poradnia Rehabilitacyjna 
 • środa: 11:00 – 14:00   Poradnia Rehabilitacyjna

lek.  Aleksandra Glamowska - lekarz rehabilitacji medycznej
 • wtorek 11:00-13:00

lek. Magdalena Oczoś - specjalista rehabilitacji medycznej
 • wtorek 13:00-18:00
 • środa 08:00-12:00

lek. Katarzyna Lutowska - specjalista rehabilitacji medycznej
 • czwartek 11:30-14:00

Poradnia Rehabilitacyjna dla Dziecięcej

Poradnia nr tel. 56 641 4556
Rejestracja: 56 641 3428

Przyjęcia dzieci i młodzieży ze schorzeniami narządu ruchu i innymi zaburzeniami wymagającymi postępowania fizykalno – usprawniającego.

Dla dzieci z  mózgowym porażeniem dziecięcym prowadzony jest program  terapeutyczny leczenia spastyczności  toksyną botulinową.

Godziny przyjęć:

dr n. med. Piotr Kasprzak - specjalista rehabilitacji medycznej, balneologii i medycyny fizykalnej
 • poniedziałek 11:00-14:00

lek. Aleksandra Glamowska - lekarz rehabilitacji medycznej
 • wtorek 10:00-11:00

lek. Katarzyna Lutowska - specjalista rehabilitacji medycznej
 • czwartek 11:00-11:30

Poradnia Wad Postawy
Przyjmowane są dzieci i młodzież z zaburzeniami postawy ciała takimi jak: skrzywienia kręgosłupa, deformacja klatki piersiowej, kolana i stopy koślawe.

Poradnia nr tel. 56 641 4556
Rejestracja: 56 641 3428

Godziny przyjęć:

lek. Ewa Banaszkiewicz - Piśko - specjalista rehabilitacji medycznej
 • poniedziałek 08:00-14:00
 • czwartek 08:00-14:00

Poradnia Logopedyczna

1. Diagnoza i terapia osób dorosłych:
– diagnoza i rehabilitacja funkcji poznawczych u osób dorosłych w tym: zaburzenia funkcji językowych (AFAZJA), zaburzenia funkcji mowy (DYZARTRIA), zaburzenia językowe i komunikacyjne prawej półkuli mózgu, zaburzenia uwagi, pamięci, praksji oraz DYSFAGII NEUROLOGICZNEJ

2. Diagnoza logopedyczna i terapia zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży:
 • wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka (od urodzenia do 3 r.ż.)
 • terapia dyslalii,
 • opóźniony rozwój mowy, 
 • zaburzenia mowy i komunikacji o typie: rozwojowej afazji dziecięcej i afazji nabytej;
 • niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym;
 • mutyzm;
 • terapia wady wymowy połączona z treningiem prawidłowego oddechu i emisji głosu,
 • diagnoza słownika czynnego dziecka oraz stymulacja funkci językowych.

mgr Małgorzata Byczyńska - logopeda, neurologopeda, terapeuta SI, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, kwalifikacje z neuropsychologii klinicznej

Rejestracja - nr tel. 56 641 34 28
Poradnia - nr tel. 56 641 45 54 

Godziny przyjęć:
 • poniedziałek: 12:00 - 17:00
 • czwartek: 12:00 - 17:00
 • piątek: 12:00 - 17:00

Dane kontaktowe

Oddział Rehabilitacyjny - Oddziałowa

56-641-4535

Oddział Rehabilitacyjny - Ordynator

56-641-4530

Oddział Rehabilitacyjny - Punkt Pielęgniarski Dyżurka

56-641-4536

Oddział Rehabilitacyjny - Sekretariat

56-641-4539

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.