PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

W ramach działalności Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci.
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych świadczy kompleksową opiekę psychiatryczną dla osób powyżej 18 r. ż. - mieszkańców powiatu grudziądzkiego oraz wąbrzeskiego.

Na Bloku Operacyjnym wykonywane są zabiegi operacyjne w
trybie planowym oraz pilnym.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonuje znieczulenia i ratuje osoby w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci wykonuje znieczulenia dzieci i ratuje je w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
W oddziale wykonywanych jest rocznie prawie 1200 zabiegów chirurgicznych, zarówno planowych jak i doraźnych.
Oddział świadczy usługi z zakresu chirurgii ogólnej, urazowej, ortopedycznej oraz urologii.
Oddział wykonuje pełen zakres operacji rekonstrukcyjnych naczyń, zarówno otwartych jak i wewnątrznaczyniowych.
W oddziale hospitalizowani są pacjenci ze wszystkimi schorzeniami z dziedziny chorób wewnętrznych, szczególnie ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego, krwiotwórczego, przemiany materii.
Poza standardowymi hemodializami rozszerzono zabiegi o bardziej wyrafinowane i przyjazne pacjentom - hemofiltracja, hemodiafiltracja, kontrolowana ultrafiltracja.
Dzienna rehabilitacja kardiologiczna.
Oddział oferuje szeroką diagnostykę w oparciu o badania hormonalne, endoskopowe, USG, biopsje, tomografie komputerową, rezonans magnetyczny oraz dzięki uruchomieniu Zakładu Medycyny Nuklearnej - badaniom izotopowym: scyntygrafia jodowa, limfoscyntygrafia, leczenie Jodem 131 i Strontem.
Oddział zapewnia świadczenia w zakresie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego m.in. gastroskopię, kolonoskopię, ECPW. Personel wykonuje endoskopowe zakładanie gastrostomii przezskórnej
PEG, polipektomie żołądka i jelit, endoskopowe zaopatrywanie krwawień z
przewodu pokarmowego,endoskopowe rozszerzanie przełyku i wpustu,
biopsje wątroby i trzustki, gumowanie żylaków przełyku, zakładanie sondy
do jelit.
W Oddziale operowani są pacjenci ze złożonymi wadami serca i naczyń krwionośnych. W salach hybrydowych przeprowadzane są zarówno rutynowe zabiegi angioplastyki wieńcowej, jak również najbardziej skomplikowane zabiegi wad strukturalnych, wad wrodzonych, kardiochirurgiczne i ablacje.
Oddział wspomagający Oddział Kardiochirurgiczny.
Personel oddziału diagnozuje i leczy pełen zakres schorzeń układu krążenia wykorzystując najnowocześniejsze technologie medyczne. Rocznie leczonych jest tutaj ponad 3100 pacjentów.  
Celem działań oddziału nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w fazie choroby nieuleczalnej. Udzielenie pomocy osobom, które znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby.
W oddziale wykonuje się diagnostykę i leczenie chorób nerek, hospitalizacje związane z wdrożeniem leczenia nerkozastępczego z powodu ostrej niewydolności nerek, hospitalizacje i leczenie ostrych i przewlekłych powikłań u chorych
leczonych przewlekle powtarzanymi zabiegami nerkozastępczymi.
Oddział świadczy usługi w zakresie całodobowej opieki nad noworodkami zdrowymi,pielęgnacji, promocji zdrowia, antybiotykoterapii, żywienia pozajelitowego, przesiewowego badania słuchu, opieki poszpitalnej w Poradni Patologii Noworodka.W oddziale leczy się choroby onkologiczne mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych, kręgosłupa, wszelkie urazy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,wady naczyniowe mózgu, choroby kręgosłupa: dyskopatie szyjne i lędźwiowe, niestabilności kręgosłupa, złamania kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowo-krzyżowego z szerokim zastosowaniem implantów, wzmocnienie cementem złamanych kręgów w przebiegu osteoporozy, udary krwotoczne i inne.


W Oddziale Neurologicznym i Neurologii Klinicznej leczeni są pacjenci z zaburzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego. 
W oddziale wykonuje się między innymi operacje zaćmy, jaskry, zeza, operacje plastyczne aparatu ochronnego oka, zaopatrywanie ran oczu, prowadzi się również leczenie zachowawcze chorób oczu w niezbędnych sytuacjach.
W Oddziale leczeni są pacjenci chorzy na nowotwory lite oraz nowotwory
układu chłonnego. Dysponujemy nowoczesnymi lekami, stosujemy leczenie Programami Terapeutycznymi. 
Oddział specjalizuje się w operacjach nosa i zatok przynosowych przy zastosowaniu minimalnie inwazyjnych technik chirurgicznych (zabiegi FESS, ESS), w operacjach onkologicznych głowy i szyi, a także w operacjach laserowych nosa, gardła i krtani. W oddziale wykonywane są zabiegi diagnostyczno - lecznicze zarówno u dorosłych jak również u dzieci powyżej 3 roku życia.
Oddział obejmuje specjalistyczną opieką kardiologiczną dzieci w wieku od 0 do 18lat. Zapewnia świadczenia w zakresie diagnostyki i leczenia: wrodzonych  i nabytych wada serca, zaburzeń rytmu serca, kardiomiopatii, zapalenia mięśnia serca, niewydolności krążenia, nadciśnienia tętniczego, omdleń, bólów w klatce piersiowej.
W diagnostyce i leczeniu dzieci współpracujemy ze specjalistami naszego szpitala: alergologiem, pulmonologiem, nefrologiem, kardiologiem, endokrynologiem, neurologiem, psychologiem, pediatrą, chirurgiem, ortopedą, neurochirurgiem, dermatologiem, ginekologiem, okulistą, laryngologiem.   
W Oddziale świadczone są usługi w zakresie diagnostyki i leczenia patologi ciąży, profilaktyki przedkoncepcyjnej okresu ciąży i połogu oraz schorzeń ginekologicznych, diagnostyki i leczenia stanów przedrakowych, operacji uro-ginekologicznych, leczenia niepłodności i innych.
W oddziale hospitalizowani są pacjenci z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i zaburzeniami osobowości, chorzy na schizofrenię oraz z psychozami na innym podłożu. Prowadzi się także detoksykację w alkoholowych zespołach abstynencyjnych.
W Oddziale leczone są głównie ostre zaburzenia psychiczne, organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi, zaburzenia psychiczne i zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe, zaburzenia nastroju (afektywne), zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną i inne.
Oddział świadczy usługi w zakresie całodobowej hospitalizacji dzieci i 
młodzieży do 18 roku życia. Zajmuje się diagnostyką, terapią chorób oraz
zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. W Oddziale prowadzona jest
także detoksykacja dzieci i młodzieży w przypadku uzależnienia od
substancji psychoaktywnych
W ramach oddziału stosowane są następujące procedury: diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna,farmakoterapia, psychoterapia podtrzymująca (indywidualna i grupowa), socjoterapia (głównie wzmacnianie oparcia społecznego), terapia zajęciowa i inne formy rehabilitacji psychiatrycznej, wywiady i interwencje socjalne.  
W oddziale zapewniamy kompleksową diagnostykę i leczenie chorób układu oddechowego w tym gruźlicy płucnej i pozapłucnej.
Kompleksowa rehabilitacja z wykorzystaniem zespołu terapeutycznego o wysokich kwalifikacjach i przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu. 
Leczenie chorób reumatycznych.
W Oddziale leczone są wady wrodzone nerek i moczowodu,zwężenie cewki moczowej (metoda endoskopowa), kamica układu moczowego: kamica nerek, kamica moczowodów, kamica pęcherza moczowego- leczenie operacyjne metodą tradycyjną, leczenie endoskopowe, rozbijanie kamieni ultradźwiękiem w moczowodach, nerkach i pęcherzu moczowym (URS i PCNL) oraz nowotwory pęcherza moczowego (endoskopowo i operacyjne).
Od 1 lipca 2021 r. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym funkcjonuje TOPSOR, czyli Tryb Obsługi Pacjenta .
Celem Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego jest świadczenie usług na
najwyższym poziomie poprzez stworzenie warunków do udzielania świadczeń w zakresie pielęgnacji, opieki, rehabilitacji w formie opieki całodobowej.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.