PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Zakład Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej

LOKALIZACJA:
Budynek B, I piętro

KOORDYNATOR:
lek. Robert Grabowski

KOORDYNATOR ZESPOŁU TECHNIKÓW:
mgr Anna Kuczyńska

Zakład Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu wykonuje badania obrazowe, radiologiczne i ultrasonograficzne w szerokim zakresie:
 • badania rentgenodiagnostyczne (rentgenodiagnostyka konwencjonalna, badania kontrastowe, mammografia);
 • tomografię komputerową;
 • badania ultrasonograficzne (USG konwencjonalne, badania dopplerowskie naczyń, biopsja pod kontrolą USG);
 • badania obrazowe metodą rezonansu magnetycznego.

Pomieszczenia zakładu to:
 • trzy gabinety RTG
 • gabinet do skopii
 • dwie pracownie tomografii komputerowej
 • dwie pracownie rezonansu magnetycznego
 • pracownia mammografii
 • trzy gabinety USG
 • rejestracja  

APARATURA DIAGNOSTYCZNA

Rentgenodiagnostyka Konwencjonalna
1. Gabinet RTG nr 1 - stacjonarny  aparat cyfrowy znajdujący się w budynku B
2. Gabinet RTG nr 2 - aparat cyfrowy z torem wizyjnym znajdujący się w budynku B
3. Gabinet RTG nr 3 - stacjonarny  aparat  cyfrowy znajdujący się w budynku kompleksu pediatrycznego HR
4. Gabinet RTG nr 4 - stacjonarny  aparat cyfrowy znajdujący się znajdujący się w budynku C - SOR

Zdjęcia rentgenowskie wykonujemy w systemie pełnej radiografii cyfrowej (DR).
Nowoczesne aparat rentgenowskie będące na wyposażeniu zakładu umożliwiają wykonanie całej gamy badań przy wykorzystaniu systemu automatycznej kontroli ekspozycji, ograniczenia obszaru napromienienia, odpowiedniej filtracji i geometrii wiązki.
Ma to ogromny wpływ na ograniczenie dawki, szczególnie dla pacjentów pediatrycznych.

Tomografia Komputerowa
1. Pracownia Tomografii Komputerowej nr 1 znajduje się w budynku B
2. Pracownia Tomografii Komputerowej nr 2 znajduje się w budynku C - SOR

Zarówno w pierwszej jak i w drugiej  pracowni znajduje się w tomograf komputerowy 64 rzędowy i automatyczne wstrzykiwacze kontrastu. Nowoczesna aparatura pozwala wykonać badanie w krótkim czasie, a odpowiednie opracowanie danych pozwala przedstawić obrazy narządów w dowolnej płaszczyźnie przy doskonałej jakości.

Ultrasonografia
Wszystkie gabinety wyposażone są w aparaty z szeroką gamą głowic do wykonywania badań usg o różnym zakresie.

Rezonans Magnetyczny
Pracownie rezonansu magnetycznego mieszczą się w budynku B. Zarówno jedna jak i druga pracownia wyposażona jest w skaner 1,5 T oraz automatyczny wstrzykiwacz kontrastu.

Mammografia
Pracownia Mammografii znajduje się w budynku D - wyposażona w pełni cyfrowy aparat  z możliwości wykonywania biopsji pod kontrolą mammografu. Wysokiej klasy mammograf, dostarczony przez wiodącego producenta tychże rozwiązań, w połączeniu z nowoczesnym stanowiskiem opisowym gwarantują najwyższą jakość uzyskiwanych obrazów i wysoki poziom wyników badań.

Bezpieczeństwo personelu i pacjentów, kontrola jakości
Zakład Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej jest pod ciągłym nadzorem zatrudnionego w Szpitalu Inspektora Ochrony Radiologicznej oraz poddawany jest cyklicznym kontrolom i audytom w zakresie ochrony radiologicznej, prowadzonym przez zewnętrzne instytucje.

O należyte bezpieczeństwo pacjentów i wysoką jakość badań dbamy poprzez m. in. stałe kontrolowanie parametrów pracy urządzeń radiologicznych i pomocniczych, udział w konferencjach branżowych oraz stałe podnoszenie kwalifikacji personelu w tej dziedzinie.

Kadra pracownicza składa się m. in. z:
 • 10 lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
 • 8  lekarzy rezydentów
 • 22 elektroradiologów
 • 3 pielęgniarki
 • 6 sekretarek medycznych
 • fizyka medycznego
 • inspektora ochrony radiologicznej

Zakład wykonuje badania diagnostyczne dla pacjentów:
 • leczonych w szpitalu
 • skierowanych przez przychodnie przyszpitalne
 • ze szpitalnego oddziału ratunkowego
 • skierowanych przez placówki związane z umową ze szpitalem
 • skierowanych na badania TK i MR w ramach umowy z NFZ
 • badania komercyjne

Badania diagnostyczne są wykonywane przez całą dobę dla pacjentów znajdujących się na oddziałach szpitalnych oraz w oddziale SOR.

Pacjenci ambulatoryjni na badania rtg przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 (tego samego dnia); na badania USG, TK, MR w godzinach wyznaczonych podczas rejestracji.

Rejestracja Zakładu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
1. rejestracja  RTG i USG od 8.00 - 14.30
2. rejestracja  TK i MR  od 8.00 - 14.00
Odbiór wszystkich badań odbywa się w godzinach pracy danej rejestracji.

Rejestracja telefoniczna Call Center - tel. 566414444 - czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.30


PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.