Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 67

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 75

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 114
Anestezjologiczna - Szpital Grudziądz

Poradnia

Anestezjologiczna

Terapia na najwyższym poziomie

Anestezjologiczna

Poradnia zajmuje się kwalifikowaniem chorych do znieczuleń przed zabiegami operacyjnymi i badaniami diagnostycznymi.

INFORMACJA DLA PACJENTA PRZED PRZYJĘCIEM DO SZPITALA W GRUDZIĄDZU NA OPERACJĘ LUB NA BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ZNIECZULENIU – TRYB PLANOWY

 

KROK 1 – wyznaczenie terminu operacji/badania
W sekretariacie właściwego oddziału należy ustalić termin przyjęcia do szpitala. Sekretarka oddziału w porozumieniu z pacjentem rejestrują telefonicznie pod numerem 56 641 4444 wizytę w Poradni Anestezjologicznej tak, aby jej termin był około 20-14 dni przed przyjęciem do szpitala. W sekretariacie oddziału pacjent otrzymuje pisemną informację o terminie i rodzaju zabiegu oraz o terminie konsultacji w poradni anestezjologicznej.
KROK 2 – pobrać ankietę stanu zdrowia przed operacją
ANKIETA jest dostępna dla Państwa w 4 miejscach:
  •  w sekretariatach oddziałów,
  •  w rejestracji na parterze budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych,
  •  w gabinetach lekarskich Zespołu Poradni Specjalistycznych,
  •  na stronie internetowej szpitala.
ANKIETĘ należy wypełnić bardzo dokładnie. W przypadku występowania chorób dodatkowych, proszę dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia od swojego lekarza prowadzącego lub lekarza specjalisty.
KROK 3 – zmiana terminu wizyty w Poradni Anestezjologicznej
Jeżeli pacjent z ważnej przyczyny nie może w wyznaczonym terminie zgłosić się w poradni, powinien przełożyć termin wizyty dzwoniąc pod numer 56 641 4034.
KROK 4 – wizyta w Poradni Anestezjologicznej
PORADNIA ANESTEZJOLOGICZNA znajduje się na I piętrze, w budynku poradni, gabinet 104. Otwarta jest codziennie w dni robocze w godz. 8.30–10.30 oraz 12.30-14.00. Pacjent w poradni otrzyma kartę konsultacji przed znieczuleniem, która jest ważna 3 miesiące (!!!).
BARDZO WAŻNE (!!!) należy przynieść ze sobą do poradni anestezjologicznej:
• dokładnie wypełnioną ANKIETĘ  (KROK 2),
• informację o terminie i rodzaju zabiegu (otrzymaną w sekretariacie oddziału (KROK 1)
• spis przyjmowanych leków (!!!)
• aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego lub specjalisty gdy występują dodatkowe choroby
• wcześniejsze wypisy ze szpitala i badania dodatkowe (np. hormony tarczycy, ECHO serca, koronarografię, próbę wysiłkową, Holtera, spirometrię lub inne).
KROK 5 – przyjęcie do szpitala
W dniu przyjęcia do szpitala proszę zgłosić się w wyznaczonym przez właściwy oddział miejscu (np. sekretariat, gabinet badań) i dostarczyć celem ostatecznej kwalifikacji:
1. skierowanie do szpitala,
2. kartę konsultacji od lekarza anestezjologa  (jest ważna 3 miesiące!!!),
3. dokument tożsamości.
UWAGA!
Jeśli stosuje Pani/Pan leki takie jak: Acard, Polopiryna, Clopidogrel, Xarelto, Warfin, Acenokumarol lub inne leki na rozrzedzenie krwi, proszę poinformować o tym swojego lekarza i uzgodnić, czy jest konieczne lub możliwe ich odstawienie lub zmiana na inne, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia do szpitala.
INFORMACJE DODATKOWE:
WYMAGANE BADANIA przed każdym zabiegiem: to morfologia, INR, APTT, kreatynina, jonogram, glukoza – badania są ważne 1 miesiąc,  HBS, anty HCV – badania są ważne 6 miesięcy, EKG, RTG płuc (ważne 1 rok), grupa krwi.
Pacjent przy przyjęciu do poradni anestezjologicznej nie musi mieć zrobionych w/w badań.
W takiej sytuacji będą one wykonane przy przyjęciu do oddziału. Zwiększy to ryzyko odstąpienia od zabiegu w wyznaczonym terminie w przypadku znaczących odchyleń od normy. Istnieje możliwość wykonania badań w miejscu zamieszkania po uzyskaniu zgody i skierowania od  innego lekarza lub odpłatnie.
W PRZYPADKU REZYGNACJI Z LECZENIA PACJENT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZGŁOSZENIA TEGO FAKTU W SEKRETARIACIE WŁAŚCIWEGO ODDZIAŁU.  

 

Informacje o oddziale
Lokalizacja

Poradnia znajduje się w budynku Poradni Specjalistycznych „D” na I piętrze, pokój 104.

Znajdź nas na mapie

Realizujemy narodowy program
pakietu onkologicznego

Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Najważniejsze numery do oddziału

Dane kontaktowe

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy