PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Prawa Pacjenta

  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

  • vademecum pacjenta - informator o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Infografika dotycząca prawa pacjenta  prawa pacjentaPrzydatne linki


Wnioski o wydawanie karty EKUZ można składać w niżej wymienionych placówkach:

Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 Bydgoszcz:

- ul. Łomżyńska 33
- email: wf02@nfz.gov.pl
- faks: 52 32 52 800
- listownie: K-POW NFZ, ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz.

Toruń:
- ul. Szosa Chełmińska 30
- email - torunia@nfz-bydgoszcz.pl
- faks - (56) 65 82 619


Włocławek
ul. Kilińskiego 16
wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl
tel. +48 54 41 27 414
fax +48 54 41 27 412 


Wszelkie informacje dotyczące kart EKUZ oraz leczenia w krajach UE można uzyskać pod numerami telefonów:
  • +48 52 32-52-900 - Bydgoszcz
  • +48 56 65 82 609 - Toruń
  • +48 54 41 27 412, -413, -414 - Włocławek

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.