PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który można przesłać pocztą na adres ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz lub wysłać skan wniosku na adres dokumentacja@bieganski.org. Informacji można zasięgnąć telefonicznie pod nr 56 641 3412 lub 56 641 3441.

Dokumentacja może zostać odebrana osobiście (po ustaleniu terminu) w Biurze Obsługi Interesanta w pokoju nr 24 lub przesłana pocztą (doliczana jest dodatkowa opłata za przesyłkę). Sposób odbioru dokumentacji proszę określić we wniosku.

Wzór wniosku:Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej:

1. kopia dokumentacji medycznej (1 strona kopii) - 0,35 zł
2. odpis lub wyciąg dokumentacji medycznej (1 strona wyciągu lub odpisu) - 10,04 zł
3. dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych - 2,00 zł
Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.