PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

03/09/2021

Dotyczy udostępniania dokumentacji medycznej

Informujemy, że wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można wypełnić również w wyznaczonym do tego Punkcie, znajdującym się przy Centralnej Rejestracji w budynku "D".
      Informujemy, że wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można wypełnić również w wyznaczonym do tego Punkcie, znajdującym się przy Centralnej Rejestracji w budynku "D". Znajdą tu Państwo wzory wypełnionych druków, które udostępnione są tu  javascript:nicTemp();. Wypełniony wniosek wystarczy włożyć do skrzynki - przy okienku INFORMACJA. 

Jednocześnie informujemy, że dokumentację medyczną wydajemy bez zbędnej zwłoki (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania §  70.  [Sposób udostępniania dokumentacji medycznej]1. Dokumentację udostępnia się z zachowaniem jej integralności, poufności oraz autentyczności, bez zbędnej zwłoki.) do 14 dni od  dnia złożenia wniosku. 
NIE DOTYCZY WYNIKÓW BADAŃ WYKONANYCH ODPŁATNIE.

O odbiorze przygotowanej dokumentacji informujemy Wnioskodawcę telefonicznie, którą następnie odbiera się w Punkcie Odbioru Dokumentacji Medycznej - w budynku naprzeciwko wejścia głównego do poradni specjalistycznych. 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 14:00.

Szczegółowe informacje, dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej znajdą Państwo tu javascript:nicTemp();.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.