PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

AKTUALNOŚCI

19/06/2017

Pacjenci w setkach wypełnionych ankiet wystawili ocenę "Biegańskiemu"

Opracowano raport z wyników badań satysfakcji pacjenta. Powstał on na podstawie ponad tysiąca ankiet wypełnionych przez pacjentów i ich opiekunów w ubiegłym roku.
Badanie i ankiety prowadzone były od lutego do października 2016 roku. Przeprowadzali je pracownicy szpitala odpowiedzialni za zarządzenie jakością.

– Ankiety z prośbą o wypełnienie przekazano 1040 osobom na oddziałach: pacjentom lub ich opiekunom, członkom rodzin – mówi Małgorzata Kufel, pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania systemami jakości, epidemiologią i szkoleniami. – Ankiety były dobrowolne i anonimowe. Wypełniło je i oddało ponad 800 osób.

Ankiety przeprowadzono na 25 oddziałach. Podzielono je na pion pediatrii i pion bez pediatrii. Badane osoby udzielały odpowiedzi w pięciostopniowej skali: bardzo dobrze, dobrze, przeciętnie, źle, bardzo źle.

Pacjenci i ich bliscy ocenili między innymi warunki pobytu w szpitalu. W badaniu z wyłączeniem pionu pediatrii: 70,87 proc. osób oceniło warunki bardzo dobrze, 18,35 proc. – dobrze, 3,23 proc. – przeciętnie, 0,88 proc. – źle, a 0,38 proc. – bardzo źle (ok. 6 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie). Z kolei w części pediatrycznej: 51,45 proc. – bardzo dobrze, 32,17 proc. – dobrze, 10,69 proc.  – przeciętnie, 1,05 proc. – źle, 0,7 proc. – bardzo źle (ok. 4 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie).     

Równie dobrze wypadła ocena opieki lekarskiej. Pion bez pediatrii: 66,89 proc. z nich oceniło ją bardzo dobrze, 22,82 proc. – dobrze, 4,44 proc. – przeciętnie, 0,95 proc. – źle, a 0,73 proc. – bardzo źle (ok. 4 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie). Pion pediatrii: 53,98 proc. – bardzo dobrze, 30,73 proc. – dobrze, 6,99 proc.  – przeciętnie, 1,46 proc. – źle, 0,81 proc. – bardzo źle (ok. 6 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie).   

Jeszcze lepiej oceniono opiekę pielęgniarską. Pion bez pediatrii: 82,29 proc. z badanych oceniło ją bardzo dobrze, 12,97 proc. – dobrze, 1,56 proc. – przeciętnie, 0,95 proc. – źle, a 0,7 proc. – bardzo źle (ok. 1,5 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie). Pion pediatrii: 75,34 proc. – bardzo dobrze, 17,62 proc. – dobrze, 3,66 proc.  – przeciętnie, 0,56 proc. – źle, 0,27 proc. – bardzo źle (ok. 2,5 proc. badanych nie odpowiedziało na to pytanie).  
   
W ubiegłym roku pierwszy raz opracowano wewnętrzny ranking oddziałów.
– Liczymy na to, że zestawienie to zmobilizuje oddziały o najmniejszej liczbie pozytywnych ocen, aby w przyszłości opinie o pracy tych oddziałów były jeszcze lepsze, co mam nadzieję przełoży się na bardziej komfortowy i bezpieczny pobyt pacjentów – mówi Małgorzata Kufel.

Wśród oddziałów pediatrycznych najwięcej pozytywnych opinii otrzymał Oddział Pediatrii, Gastroenterologii, Kardiologii, Neurologii, Endokrynologii i Diabetologii. Z kolei wśród oddziałów z wyłączeniem pionu pediatrycznego najlepszy okazał się Oddział Endokrynologii i Terapii Izotopowej – na wyróżnienie zasługuje także Oddział Chirurgii Naczyń – żaden pacjent nie wskazał na złą lub bardzo złą opiekę w tych dwóch jednostkach szpitala.

W podsumowaniu raportu i zaleceniach zaznaczono, że rodzice i opiekunowie pacjentów pionu pediatrycznego często zwracali uwagę na brak uważnego słuchania pacjenta przez lekarza, brak informowania rodziców/opiekunów o rozmieszczeniu pomieszczeń na oddziale, słabe urozmaicenie posiłków. Z kolei na oddziałach z wyłączeniem pionu pediatrycznego pacjenci najwięcej uwag mieli do niezrozumiałego wyrażania się lekarzy wobec pacjentów, kontaktu z personelem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czy opieki w drodze z SOR-u na oddziały szpitalne.

Przeprowadzono także badanie w poradniach szpitala gdzie rozdano 100 kwestionariuszy oraz w Przychodni Szpitalnej gdzie o wypełnienie ankiet poproszono 40 osób.

Na pytanie jak ocenia pacjent poziom lekarskiej opieki medycznej w szpitalnych poradniach 33,3 proc. badanych odpowiedziało, że bardzo dobrze, 35,1 proc. stwierdziło, że dobrze, 5,26 proc. - przeciętnie, 10,5 proc. – źle, 8,77 proc. – bardzo źle (ok. 7 proc. badanych nie udzieliło odpowiedzi).

Z kolei w przypadku POZ-u w opinii 75 proc. osób badanych poziom opieki lekarskiej jest bardzo dobry. 25 proc. osób ocenia go jako dobry. Inne oceny nie wystąpiły.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

KARIERA

Nasi pracownicy stale doskonalą swoje umiejętności. Jeśli poszukujesz pracy w szpitalu - zachęcamy do śledzenia ogłoszeń.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.