PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Oddziały

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Oddział świadczy usługi w zakresie całodobowej hospitalizacji dzieci i 
młodzieży do 18 roku życia. Zajmuje się diagnostyką, terapią chorób oraz
zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. W Oddziale prowadzona jest
także detoksykacja dzieci i młodzieży w przypadku uzależnienia od
substancji psychoaktywnych
CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU:

Adres jednostki:

ul. Rydygiera 15/17,

86-300 Grudziądz

Kadra lekarska:

Ordynator oddziału
lek. med. Hanna Biskupiak

II° specjalista psychiatra dzieci i młodzieży,

Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii Collegium Medium przy UJ w Krakowie,


Pielęgniarka oddziałowa 
mgr Ewa Chęcińska,Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży ma charakter koedukacyjny, liczy
25 łóżek rozmieszczonych na 8 salach, z których 2 są salami ścisłego
nadzoru.

Oddział świadczy usługi w zakresie całodobowej hospitalizacji dzieci i 
młodzieży do 18 roku życia. Zajmuje się diagnostyką, terapią chorób oraz
zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. W Oddziale prowadzona jest
także detoksykacja dzieci i młodzieży w przypadku uzależnienia od
substancji psychoaktywnych, która może trwać maksymalnie do 3 tygodni i 
kończy się przekazaniem pacjenta do dalszego leczenia w ośrodku leczenia
uzależnień.


W oddziale w ramach społeczności terapeutycznej codziennie odbywa się spotkanie wszystkich pacjentów z całym personelem.

Zakres działalności:

Poza diagnostyką i farmakoterapią w Oddziale prowadzona jest także
psychoterapia indywidualna, grupowa i rodzinna w paradygmacie
systemowym, która jest superwizowana.


W Oddziale prowadzone są również zajęcia z muzykoterapii, relaksacji, psychorysunek oraz zajęcia ruchowe.

Zajęcia prowadzone są z podziałem na 2 grupy wiekowe obejmujące dzieci i młodzież.

Na zajęciach dla dzieci wykorzystywane są następujące metody terapeutyczne:

- Metoda Dobrego Startu

- Metoda Weroniki Sherborne

- spotkania rodzinne

- zabawy terapeutyczne i edukacyjne

- muzykoterapia i biblioterapia

- zajęcia relaksacyjne

Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży obejmują:

-psychoterapie indywidualne

-psychoterapie grupowe

-psychoterapie rodzinną

-muzykoterapie

-relaksacje

-biblioterapię

-zajęcia ruchowe


Oddział wyposażony jest w dwie sale terapeutyczne do zajęć grupowych
oraz specjalny gabinet do terapii rodzinnej wyposażony w lustro weneckie
oraz sprzęt do superwizji.

Lokalizacja Oddziału w kompleksie pediatrycznym Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego powoduje, że pacjenci mają dostęp do specjalistycznej
aparatury diagnostycznej szpitala oraz konsultacji specjalistycznych, a 
więc kompleksowej opieki medycznej.


W czasie pobytu w Oddziale pacjenci mogą korzystać z przepustek terapeutycznych do domu.

Pacjenci w Oddziale mogą codziennie korzystać ze spacerów grupowych pod
opieką terapeuty i opiekuna pacjenta oraz w razie konieczności korzystać
z  zabiegów rehabilitacyjnych w Oddziale Rehabilitacyjnym.


Personel Oddziału i Poradni uczestniczy w szkoleniach
międzyoddziałowych, konferencjach i zjazdach naukowych zarówno krajowych
jak też zagranicznych.

Oddział uzyskał akredytację na prowadzenie staży kierunkowych
potrzebnych do specjalizacji lekarzy z psychiatrii i neurologii
dziecięcej.

Jednostki podległe:

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Realizowane są świadczenia ambulatoryjne w postaci porad:

- psychiatrycznych (diagnostycznych, terapeutycznych i kontrolnych)

- psychologicznych (diagnostycznych, terapeutycznych)

- terapii rodzin

- od czerwca 2011 r. w Poradni prowadzone będzie także terapia indywidualna młodzieży

Dane kontaktowe

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Lekarski

56-641-4522

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Lekarski - Lekarz Dyżurny

56-641-4521

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Przyjęć

56-641-4519

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Psychologa

56-641-4378

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Psychologa i Terapii Rodzin

56-641-4374

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Psychologiczny I

56-641-4523

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Psychologiczny II

56-641-4527

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Gabinet Zabiegowy

56-641-4524

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Oddziałowa

56-641-4525

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Ordynator

56-641-4520

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Pokój Terapeutyczny

56-641-4518

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Poradnia Psychiatryczna Dla Dzieci i Młodzieży

56-641-3426

Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Punkt Pielęgniarski

56-641-4526

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

KARIERA

Nasi pracownicy stale doskonalą swoje umiejętności. Jeśli poszukujesz pracy w szpitalu - zachęcamy do śledzenia ogłoszeń.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.