PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Kujawsko-Pomorskie Centrum Leczenia Aorty

Aorta. Bardzo ważny organ, który może pęknąć

Czym jest aorta? Kto jest narażony na pęknięcie a nawet rozwarstwienie tego narządu? Przeczytajcie aby zwiększyć swoją wiedzę i zapobiec tragedii.
Aorta to wielka tętnica doprowadzająca z serca krew do wszystkich organów i tkanek w organizmie człowieka. Co się dzieje kiedy serce przestaje bić? - wiedza na ten temat jest prawie powszechna. Wiele osób potrafi nawet rozpoznać objawy zawału serca, wie też jak przed nim się chronić. A co dzieje się jeśli pęka... aorta? 

Pęknięcie i rozwarstwienie aorty piersiowej występuje u około 6 pacjentów na 100 000 w roku, jednak w ostatnim czasie obserwujemy wzrost liczby incydentów pęknięcia z rozwarstwieniem aorty.

Dzięki stosowanym coraz częściej programom wczesnego wykrywania tętniaków aorty brzusznej, zapadalność i chorobowość w tym przypadku zdecydowanie obniżyła się w ciągu ostatnich lat. Ma to również związek ze stosowanymi coraz powszechniej metodami endowaskularnymi. Częstość ich występowania rośnie wraz z wiekiem i jest większa u mężczyzn. Świadczy to o rosnącej ilości chorych z nierozpoznanymi tętniakami aorty piersiowej, którzy trafiają do szpitali najczęściej w trybie nagłym w ostrym stanie zagrożenia życia z pękniętą lub rozwarstwioną aortą.

Wiele badań epidemiologicznych pokazuje wzrastającą zachorowalność na tętniaki i rozwarstwienia aorty piersiowej. Głównie dotyczy to osób w podeszłym wieku. Ryzyko pęknięcia nieleczonego tętniaka wynosi ponad 60%. Z powodu tak złego rokowania należy dążyć do wcześniejszego wykrywania i zaproponowania operacji w trybie planowym, a jeżeli to możliwe oszczędzającym zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. 

Według
najnowszych wytycznych aortę należy traktować jako jeden narząd, bez podziału
na odcinki. Chorzy z wykrytym tętniakiem, w jednym odcinku aorty mają
zwiększone ryzyko wystąpienia tętniaka w drugim.


Z badań epidemiologicznych oraz sekcyjnych stwierdzono, że tylko 15 % rozwarstwień udaje się rozpoznać przed zgonem chorego. Od momentu ostrego rozwarstwienia aorty co godzinę ginie do 2 % chorych z tym rozpoznaniem, to znaczy ze po dwóch dobach umiera 50% pacjentów. Pacjenci, u który w odpowiednio krótkim czasie uda się postawić właściwe rozpoznanie powinni natychmiast trafić do wyspecjalizowanego ośrodka zajmującego się kompleksowym leczeniem aorty. Jednak mimo często natychmiastowej operacji śmiertelność w tych przypadkach jest bardzo duża bo może dochodzić w zależności od ośrodka i stosowanych metod do około 50%. 


 
Najlepszym oraz najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla pacjentów jest wtedy gdy mogą być jednocześnie lub etapowo leczeni przez rozszerzony zespół specjalistów tzw. Aorta Team, w którego skład wchodzą kardiochirurdzy, chirurdzy naczyniowi, kardioanestezjolodzy. Zespół taki powinien być wyspecjalizowany w leczeniu zarówno klasycznym jak również endowaskularnym (chirurgia wewnątrznaczyniowa) oraz powinien posiadać nieograniczony, całodobowy dostęp do hybrydowej sali operacyjnej.

Gdy zsumujemy ryzyko zgonu od momentu rozwarstwienia aorty oraz ryzyko zgonu w wyniku powikłań pooperacyjnych, możemy stwierdzić, że łącznie sięga ono aż 95%. 

Natomiast ryzyko zgonu i powikłań leczenia planowych tętniaków aorty wynosi niecałe 3%. Widać wyraźnie ogromną różnicę, która uświadomić powinna jak bardzo ważne jest odpowiednio wczesne wykrycie tętniaka aorty piersiowej.


 

Bardzo często tętniaki aorty lub tętniaki o innej lokalizacji w drzewie tętniczym współistnieją z dwupłatkową odmianą zastawki aortalnej.


 
Niestety bardzo często trudno wykryć odpowiednio wcześnie to śmiertelne zagrożenie ponieważ ponad 95% pacjentów nie ma żadnych objawów, a u 5% objawy są mało charakterystyczne i często bagatelizowane. Zwykle pierwszym objawem jest ostry ból w momencie pęknięcia i rozwarstwienia aorty.PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.