PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Dokumentacja medyczna

           Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który można przesłać pocztą na adres ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz lub wysłać skan wniosku na adres dokumentacja@bieganski.org. Informacji można zasięgnąć telefonicznie pod nr 56 641 3412 lub 56 641 3441.
       Dokumentacja może zostać odebrana osobiście (po ustaleniu terminu) w Punkcie Odbioru Dokumentacji Medycznej - w budynku naprzeciwko wejścia głównego do poradni specjalistycznych lub przesłana pocztą (doliczana jest dodatkowa opłata za przesyłkę). Sposób odbioru dokumentacji proszę określić we wniosku.

Wzór wniosku:Wzory wypełnionych wniosków:

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  1. kopia dokumentacji medycznej (1 strona kopii) - 0,38  zł
  2. odpis lub wyciąg dokumentacji medycznej (1 strona wyciągu lub odpisu) - 11,00 zł
  3. dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych - 2,20 zł
  4. udzielenie informacji lub udzielenie opinii o stanie zdrowia pacjenta w odpowiedzi na wniosek złożony w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy  z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - 110,00 zł. 


Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: 
  1. Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  2. W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.