A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 14.03.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana pisowni

Status Szpitala

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Wł. Biegańskiego jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
Organem założycielskim Szpitala jest Rada Miasta Grudziądza. 
Nadzór nad działalnością Szpitala jest sprawowany przez Radę Miejską Grudziądza.
Organem doradczym Dyrektora Szpitala jest Rada Społeczna.
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod nr 000000002428-W-04.
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu zyskał osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000002976.
Szpital działa na podstawie:
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 112,  poz. 654),
- Kodeksu Cywilnego,
- Kodeksu Pracy,
- Statutu Szpitala,
- oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych.Opublikował: Ewelina Wolff
Publikacja dnia: 14.03.2013
Podpisał: Ewelina Wolff
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 3 065